Har ikkje lukkast i å få kandidatar frå nordleg del: – Men vi garanterer at vi skal jobbe for heile kommunen