Derfor klagar seks gruppeleiarar på nedlegginga av omsorgssenteret