«Skulebas» kom heim: – Har veldig mykje å seie for skulen

foto