Vil ha meir og betre informasjon frå kommunen når raset går

foto