Mener lokaliteten er uheldig plassert, men at utvidelse ikke vil øke risikoen for kysttorsken