Vil bygge femten parkeringsplasser ved kapellet for å unngå kaos