Seier nei til taretråling: – Det bidreg til redusert biologisk mangfald

foto