Har fått klager på båtar med for høg fart: – Oppfordrar på det sterkaste om å vise omsyn

foto