Meiner utgreiinga inneheld feilvurderingar og logiske bristar: – Endringa i landskapet og kulturmiljøet rundt kan ikkje aksepterast

foto