Opnar institusjonane for besøk igjen, men ber folk ta omsyn til tilsette som framleis er under vaksinasjon

foto