Etterlyste aktivitetstilbod i andre delar av kommunen