Partiet ber utbyggar om ei synfaring i anleggsområdet

foto