– Gir negative ringverknadar for samfunn, næringsliv og kommune

foto