Trudde det var brei einigheit om at kjøkkenet burde opnast igjen – no er dei uroa for omkamp