Sterk på verdiskaping og eksport, men mindre produktiv enn resten av Norge