Kinn med nytt byks på fylket: Går frå tre til fem representantar