Og for ein velkomst! Konserten «Elvis på trompet» samla verkeleg cruiseturistane ute på dekka. Det må ha vore ein heilt spesiell velkomst – noko også applausen mellom melodiane vitna om.

Kai Robert spelte fleire songar av Elvis på kaia. Foto: Kjellrun Åsebø