La du merke til røyken? Vi spurte havneselskapet om årsaken