Ser du kva dette er? Det skal gjere seglasen inn fjorden tryggare