Skipet har ikkje vore på sjøen på fire år – no vel dei seg april