No er skilta på plass her – så om du køyrer på gammal vane kan lappen fort ryke