Meiner ulike skjenketider i nabokommunar gir skeivt konkurransegrunnlag

foto