Dette spesielle huset gir bygda både arbeidsplassar, trivsel og ferske bakverk

foto