Sende inn skademelding på minst 65.000 – men fritidsbåten hadde skadar før forsikringa blei teikna

foto