Dei to lokalavisene skal samarbeide om politiske saker fram mot valet

foto