Lagar forprosjekt til ny svømme- og idrettshall som alternativ om kommunal prosess stoppar opp

foto