Håper på åpning av hurtigbåtruter gjennom skipstunnelen om fem år

foto