Har plikt til å samarbeide rundt barn og unge med utfordringar – og ein ny rettleiar fortel korleis ein skal gjere