Frakt av massar, støy og andre utfordringar blir tema på tunnelmøte