Dette er status i dei to vgs-sakene: – Det er sjeldan ein gjer om eit einstemmig vedtak