Vil ha folket sine innspel til nytt område for marint vern i Stad og Kinn

foto