I dag er det kommuneøkonomien som står på agendaen