Har mottatt 40 høyringsuttalar. Men treng meir tid på å ta ambulanseavgjerda

foto
For å sikre ein grundig og god gjennomgang av alle mottatte høyringsuttalar til prehospital plan, har administrerande direktør Arve Varden varsla styret om at det kan bli nødvendig å bruke noko meir tid på saksutgreiinga enn kva han tidlegare har lagt opp til. Her er han i samtale med mellom anna ordførar i Bremanger, Anne Kristin Førde (Ap) under folkemøtet i Bremanger i september. Foto: Gjert Myrestrand