Har mottatt 40 høyringsuttalar. Men treng meir tid på å ta ambulanseavgjerda