Dua skulle fly frå Ervik til Bergen i eit kappløp med 900 andre duer, men enda reisa på Raudeberg