Korleis skal den nye barneskulen bli? Sjå alternativa det blir jobba med