Skal oppgradere tunnelen – vil deponere forureina massar i kommunen

foto