– Det er politikerne som bestemmer i Kinn, ikke kommunedirektøren