Klagerekka har fått sin ende – nemnda har konkludert