Folk i Kinn og Stad ser ulikt på cruise – mens noen synes det kommer for mange, vil andre øke