Svarte på utfordringa om bygd og kulturminne: – Det er viktig å ha eit tett samarbeid med relevante fagmiljø