Utrykkingsleiarane er bekymra. – Vi har ein bra brannberedskap, seier leiinga

foto