Leitar etter spor etter dei som budde her før oss før dei får starte på nytt bustadfelt