Fra neste uke kan hjemmeboende eldre i Måløy-området bli med i «Grytekoret»

foto