Vil at prosjekt basert på spleiselag skal ha prioritet – slik som denne vegen