Kommer ingen vei med denne veien – fylkespolitiker mener stegvis utbedring er beste alternativ