Utsette sak om å støtte reparasjon av klatreparken

foto