Vil sjekke om private aktørar kan tilby brannstasjontomt

foto