Det ligg an til at arbeidsgjevaravgifta ikkje aukar: – Det er i så fall fantastisk gode nyheiter for næringslivet