Fryktar helsefarleg stoff i desse stolpane skal lekke ut på badeplassen

foto
Bremanger kommune har mottatt ei bekymringsmelding frå Davik i Bremanger kommune angåande lagring av kreosotstolpar like ved badeplassen Haugesanden. Foto: privat