Leonora feira på fanget til oldemor Margit som blei 100 år

foto
Den beste bursdagsgåva på sjølve dagen var nok oldebarnet Leonora på det trygge oldemorfanget. Foto: Privat